YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính C% Na2SO4 biết hòa tan Na2SO4 vào H2O rồi cho vào BaCl2 10% thì thu được 46,6g kết tủa?

Cho một hỗn hợp gồm Na2SO4 và K2SO4 trộn theo tỉ lệ 1:2 về số mol.Hòa tan hh vào 102g nước thì thu được dd A.Cho 1164g dd BaCl2 10% vào dd A.Lọc lấy kết tủa,cho H2SO4 dư vào nước lọc thì thấy tạo ra 46,6g kết tủa.Xác định C% của Na2SO4 và K2SO4 (14,2% 34,8% của cô e ra kết quả khác cũng được nha )

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • \(Na_2SO_4\left(a\right)+BaCl_2\left(a\right)\rightarrow2NaCl+BaSO_4\left(1\right)\)

  \(K_2SO_4\left(2a\right)+BaCl_2\left(2a\right)\rightarrow2KCl+BaSO_4\left(2\right)\)

  \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4+2HCl\left(3\right)\)

  Gọi số mol của Na2SO4 và K2SO4 lần lược là a, 2a.

  \(m_{BaCl_2}=1664.10\%=166,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{BaCl_2}=\dfrac{166,4}{208}=0,8\left(mol\right)\)

  Số mol BaCl2 dư là: \(0,8-a-2a=0,8-3a\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow BaSO_4\left(3\right)=\dfrac{46,6}{233}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{BaCl_2\left(3\right)}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow0,8-3a=0,2\)

  \(\Leftrightarrow a=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Na_2SO_4}=0,2.142=28,4\left(g\right)\\m_{K_2SO_4}=0,2.2.174=69,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_A=102+28,4+69,6=200\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%\left(Na_2SO_4\right)=\dfrac{28,4}{200}.100\%=14,2\%\\C\%\left(K_2SO_4\right)=\dfrac{69,6}{200}.100\%=34,8\%\end{matrix}\right.\)

    bởi Tuyến Nguyễn 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON