YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 71 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 71 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:

a) Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeSO→ FeCl3

b) Fe(NO3)→ Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phương trình hóa học:

Câu a:

1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

3) Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

4) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3

Câu b:

1)  Fe(NO3)+ 3NaOH → Fe(OH)+ 3NaNO3

2) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

3) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

5) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 71 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF