YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi nung hỗn hợp gồm KHCO3, CaCO3, MgCO3 trong bình chân không?

Nung hỗn hợp gồm KHCO3, CaCO3, MgCO3 trong bình chân không đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn X, hỗn hợp khí, và hơi Y. Cho X vào nước dư thu được dung dịch A và kết tủa Z. Hấp thụ toàn bộ Y vào A, thu được kết tủa B và dung dịch C. Dd C tác dụng với dd NaOH lại thu được kết tủa B. Xác định X, Y, A, Z, C và viết các phương trình phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • Nung hỗn hợp gồm KHCO3, CaCO3, MgCO3 trong bình chân không đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn X, hỗn hợp khí, và hơi Y

  \(2KHCO_3-t^o->K_2CO_3+CO_2+H_2O\)

  \(CaCO_3-t^o->CO_2+H_2O\)

  \(MgCO_3-t^0->MgO+CO_2\)

  => Hỗn hợp chất rắn X là : \(K_2CO_3;CaO;MgO\)

  Hỗn hợp khí và hơi Z : \(CO_2;H_2O\)

  Cho X vào nước dư thu được dung dịch A và kết tủa Z

  \(CaO+H_2O-->Ca\left(OH\right)_2\)

  => Dung dịch A là Ca(OH)2 , kết tủa Z là \(CaCO_3;MgO\)

  Hấp thụ toàn bộ Y vào A, thu được kết tủa B và dung dịch C

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)

  \(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->Ca\left(HCO_3\right)_2\)

  Kết tủa B : CaCO3 ; dung dịch C : \(Ca\left(HCO_3\right)_2\)

  Dd C tác dụng với dd NaOH lại thu được kết tủa B

  \(Ca\left(HCO_3\right)_2+2NaOH-->CaCO_3+Na_2CO_3+2H_2O\)

  Ok r đó

    bởi nguyen huy 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON