ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính CM AgNO3 đã dùng khi cho 12,88g hỗn hợp A (Fe, Mg) vào 700ml AgNO3?

Cho 12,88 gam hh A gồm Fe và Mg vào 700ml dd AgNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn C (gồm 2 kim loại) nặng 48,72 gam và dưng dịch D. Cho dd NaOH dư vào dd D thu được kết tủa E. Lọc tách kết tủa E đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn.
a. Tính thành phần % về khối lượng của các chất trong A
b. Tính nồng độ mol dd AgNO3 đã dùng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • C\(\left\{{}\begin{matrix}Fedư\\Ag\end{matrix}\right.\)

  PTPU

  Mg+2AgNO\(_3\)->Mg\(\left(NO_3\right)_2\)+2Ag

  x.............2x..............x.............2x(mol)

  Fe+2AgNO\(_3\)->Fe\(\left(NO_3\right)_2\)+2Ag

  a...........2a................a...........2a(mol)

  \(m_{Mg}+m_{Fe}=m_{hh}\)

  24x+56y=12,88g(1)

  mặt khác:

  \(m_{Ag}+m_{Fedư}=108\left(2x+a\right)+56\left(y-a\right)\)

  <=>216x+56y+52a=48,72(2)

  PTPU

  Mg(NO3)2+ 2NaOH->Mg(OH)2+2NaNO3

  x..................2x..................x................2x(mol)

  Fe(NO3)2+2NaOH->Fe(OH)2+2NaNO3

  a.....................2a............a...............2a(mol)

  Mg(OH)\(_2\)->MgO+H\(_2O\)

  x.....................x.......x(mol)

  Fe(OH)2->FeO+H2O

  x..................x...........x(mol)

  4FeO+3O2->2Fe2O3

  a........................0,5a(mol)

  \(m_{MgO}+m_{Fe_2O_3}=m_{hh}\)

  40x+80a=14g(3)

  từ (1),(2),(3)=>x=0,16mol;y=0,16mol;a=0,09mol

  n\(_{Mg}=0,16mol=>m_{Mg}=0,16.24=3.84g\)

  %mMg=3,84.100/12,88=29,81%

  %mFe=100-29,81=70,19%

  \(n_{AgNO_3}=0,5mol\)

  CMAgNO3=0,5/0,7=0,71M

  *giải thích bài làm của mình chút nha :

  vì Fe dư nên mặc dù có y mol nhưng chỉ phản ứng a mol

    bởi mạc thế quân 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1