YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 21 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 21 sách GK Hóa lớp 9

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học

b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

(1) H2O;          

(2) CuO;      

(3) Na2O;          

(4) CO2;        

(5) P2O5

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

a) Cả 5 oxit đã cho đều có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp, vì các nguyên tố H, Cu, Na, P đều tác dụng được với oxi:

2H2 + O  → 2H2O

2Cu + O2  → 2CuO

4Na + O2  → 2Na2O

4P + 5O2  → 2P2O5

C + O2  → CO2

b) Các oxit CuO, CO2, H2O có thể được điều chế bằng phản ứng phân hủy:

Thí dụ:              

Cu(OH)2 → CuO + H2O

CaCO3 → CaO + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 21 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON