YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.6 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.6 trang 17 SBT Hóa học 9

Từ những chất đã cho: Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau:

a) NaOH

b) Fe(OH)3 

c) Cu(OH)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.6

a) Điều chế NaOH theo sơ đồ: NaOH H2O → NaOH

b) Điều chế Fe2(SO4)3 theo sơ đồ: Fe2(SO4)3 NaOH→ Fe(OH)3

c) Điều chế Cu(OH)2: CuO H2SO4→ NaOH→ Cu(OH)2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.6 trang 17 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF