Chỉ dùng thêm quỳ tím có phân biệt được ba dung dịch trên hay không ?

bởi Nguyễn Phương Khanh 29/05/2019

Có 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 có cùng nồng độ mol. Chỉ dùng thêm quỳ tím có phân biệt được ba dung dịch trên hay không ? Nêu cách làm ? Viết PTPU xảy ra

HELP ME !!!

Câu trả lời (1)

 • cho các chất lần lượt tác dụng với nhau, ta có bảng. sau đó bạn biện luận như này nhé, phần biện luận này là bạn phải nhìn vào bảng nhé:

  Biện luận theo hàng dọc hay ngang gì cũng dc , ở đây mình theo hàng dọc:

  -Chất có 3 lần kết tủa, 2 lần ko hiên tượng là ddAg2SO4

  -Chất có 1 lần kết tủa, 4 lần ko hiện tượng là dd HCl

  -Chất có 2 lần kết tủa, 3 lần ko hiện tượng là ddH2SO4, ddBaCl2 và dd Ba(NO3)2. Mình đặt là nhóm 1 nhé.

  -Cho ddAg2SO4 vào nhóm 1 nhận biết dc ddH2SO4 vì ko có hiện tượng, còn lại là ddBaCl2 và dd Ba(NO3)2 mình đặt nhóm 2 nhé.

  -Mỗi dd trong nhóm 2 chia đều thành 2 phần, gọi là phần 1 và phần 2. ( mỗi phẩn đều chứa cả 2dd này nhé), sau đó cho dd Ag2SO4 vào phần 1 đều xuất hiện kết tủa.

  -Lọc lấy kết tủa, lấy dd sau pư của phần 1( tức là dd AgNO3 ý) cho vào phần 2, dd nào có kết tủa trắng là dd BaCl2, dd còn lại ko hiện tượng là dd Ba(NO3)2

  Các phương trình hóa học bạn tự viết nhé, mình nhác quá

  Hỏi đáp Hóa học

  bởi Quốc Phú 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bo bo

  a, Tính thể tích của dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hòa vừa đủ 500ml dung dịch A gồm HCl 2M và H2SO4 1M

  b, Tính thể tích dung dịch B gồm HNO3 1M và HCl 0,5M cần dùng đẻ trung hòa vừa đủ 200ml dung dịch KOH 1M

 • Anh Nguyễn

  cho 12,5g tinh thể CuSO4.5H2O vào 40g dd NaOH 15%. Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng

 • hi hi

  cho dd chứa m gam BaCl2 tác dụng với dd H2SO4 dư tạo thành 4,66 gam kết tủa. tính m

 • Nguyễn Trà Long

  1) dẫn 2,24 lít khí CO(đktc) đi qua 1 ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp 3 oxit Al2O3, CuO, Fe3O4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. chia sản phẩm thu được thành 2 phần bằng nhau.

  phần 1: được hòa tan bằng HCl dư thu được 0,67 lít khí H2(đktc)

  phần 2: được nung kỉ trong 400ml NaOH 0,2M để trung hòa NaOH dư phải dùng hết 20ml HCl 1M

  a) viết PTHH xảy ra

  b) tính phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  c) tính thể tích H2SO4 1M để hòa tan hết hỗn hợp oxit trên

  2) cho 5,12(g) hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Fe, Cu ở dạng bột tác dụng vs 150ml dung dịch HCl 2M. Thấy chỉ thoát ra 1,792(lít) H2(đktc). lọc, rửa kết tủa thu được 1,92(g) chất rắn B. hòa tan hết B bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V(l)SO2 (đktc).

  a) viết PTHH

  b) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  c) tính VSO2

  3) hòa tan 50(g) hỗn hợp gồm BaSO3 vad muối Cacbonat của 1 kim loại kiềm tan hết bằng dung dịch HCl dư thì thoát ra 6,72 lít khí(đktc) và thu được dung dịch A. theo H2SO4 dư vào dung dịch A thấy tách ra 46,6(g) kết tủa rắn. xác định CTHH muối Cacbonat của kim loại kiềm.

 • Spider man

  Cho ddNaOh lần lượt tác dụng với 3 chất bột: MgO, Al, Al2O3 đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Cho biết các hiện tượng quan sát được, viết các phản ứng.

  AI GIÚP EM VỚI Ạ :( GẤP LẮM Ạ

 • Trieu Tien

  kể tên các loại hợp chất vô cơ đã học .mỗi ***** 2 ví dụ minh hoạ

  cho biết những cặp chất nào trong ví dụ trên có thể phản ứng với nhau.viết PTHH của phản ứng

  các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazơ và muối có thể chuyển hoá lẫn nhau như thế nào?

  giúp mình với mai đi học rồi help me :) :'(

 • Trần Bảo Việt

  1. Viết phương trình phản ứng để thực hiện dãy chuyển hóa sau:

  MnO2 Cl2 HCl FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 Fe(NO3)2

  CaCl2 Ca(NO3)2 CaCO3 Ca(HCO3)2

  2. Có 5 dung dịch chứa trong 5 lọ riêng biệt gồm các chất : Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số bất kỳ 1,2,3,4,5 . Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:

  - Chất ở lọ 1 tác dụng với chất ở lọ 2 cho khí bay lên, và tác dụng với chất ở lọ 4 tạo thành kết tủa.

  - Chất ở lọ 2 cho kết tủa trắng với chất ở lọ 4 và lọ 5.

  Hãy cho biết tên chất có trong từng lọ 1,2,3,4,5.Giải thích và viết phương trình phản ứng minh hoạ.

 • Lê Trung Phuong

  MGN03 tác dụng vs dung dịch nào đc

  a) dung dịch NaOH

  b) dung dịch HCL

  c) dung dịch AgNO3

 • Thiên Mai

  chỉ được dùng một chất thử,hãy phân biệt dung dịch: HCl,Na2CO3,BaCl2

 • Tram Anh

  Bài 1: Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng( nếu có)

  a) S -->SO2-->SO3-->H2SO4-->Na2SO4-->BaSO4

  b) SO2--> Na2SO3-->Na2SO4--> NaOH-->Na2SO3

  c) CaO--> CaCO3--> CaO--> Ca(OH)2--> CaCO3--> CaSO4

  d) Fe--> FeCl3--> Fe(OH)3--> Fe2O3--> Fe2(SO4)3--> FeCl3

  e) Fe--> FeCl2--> Fe(NO3)2--> Fe(OH)2--> FeO--> FeSO4

  f) Cu--> CuO--> CuCl2--> Cu(OH)2--> Cuo-->Cu--> CuSO4

  g) Al2O3--> Al--> AlCl3--> NaCl--> NaOH--> Cu(OH)2