ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng BaCl2

cho dd chứa m gam BaCl2 tác dụng với dd H2SO4 dư tạo thành 4,66 gam kết tủa. tính m

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Pt:

  \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

  Vậy kết tủa là \(BaSO_4\downarrow\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}M_{BaSO_4\downarrow}=4,46\left(gam\right);M_{BaSO_4}=137+32+16.4=233\\SốmolBaSO_4\downarrow.n_{BaSO_4\downarrow}=\dfrac{n}{M}=\dfrac{4,66}{233}=0,02mol\end{matrix}\right.\)

  Pt:

  \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

  \(0,02mol\leftarrow0,02mol\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}n_{BaCl_2}=0,02mol;M_{BaCl_2}=137+2.35.5=208\\\Rightarrow khốilượngBaCl_2.m_{BaCl_2}=n.M=0,02.208=4,16\left(gam\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy m là 4,16gam

  Chúc bạn học tốt!

    bởi Lê Thị Kim Hậu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1