ON
ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ mol của dd H2SO4 và NaOH

Tính nồng độ mol của dd H2SO4 và NaOH dùng trong các thí nghiệm sau:

a) Trộn 50ml dd H2SO4 với 50ml dd NaOH được dd A. Cho quỳ tím vào A thấy có màu đỏ. Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1 M vào dd B thấy quỳ tím trở lại màu tím

b) Trộn 50ml dd H2SO4 với 100ml dd NaOH được dd B. Cho quỳ tím vào A thấy có màu xanh. Thêm từ từ 60ml dd HCl 0,1 M vào dd B thấy quỳ tím trở lại màu tím

@Hoàng Thị Ngọc Anh @Gia Hân Ngô @Như Khương Nguyễn @Hoàng Thảo Linh @Ngô Trọng Phát ...

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu a và b là 1 bài chung chứ ko phải riêng 2 câu đâu

  a) 2NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 +2H2O (1)

  (*) Khi cho quỳ tím vào dd A thấy quỳ chuyển đỏ => H2SO4 dư ,NaOH hết

  khi thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M vào dd B thấy quỳ trở lại màu tím => NaOH vừa đủ trung hòa hết H2SO4 dư

  nNaOH=0,02.0,1=0,002(mol)

  theo (1) :

  nH2SO4 dư=1/2 nNaOH=0,001(mol)

  gọi CM dd H2SO4 = x(M)

  CM dd NaOH =y (M)

  => nH2SO4= 0,05x(mol)

  nNaOH=0,05y (mol)

  theo (1) : nH2SO4 =1/2 nNaOH= 0,025y (mol)

  => nH2SO4 dư = 0,05x - 0,025y =0,001 (I)

  (*) nH2SO4=0,05x (mol)

  nNaOH=0,1y (mol)

  khi cho quỳ tím vào A thấy quỳ chuyển màu xanh => NaOH dư , H2SO4 hết

  NaOH + HCl --> NaCl +H2O (2)

  nHCl = 0,1. 0,06=0,006(mol)

  theo (2) : nNaOH dư =nHCl =0,006(mol)

  khi thêm từ từ 60ml dd HCl 0,1M vào dd B thấy quỳ chuyển thành màu tím => lượng HCl vừa đủ để trung hòa hết NaOH dư

  theo (1) : nNaOH =2 nH2SO4=0,1x(mol)

  => nNaOH dư = 0,1y-0,1x =0,006 (II)

  Từ (I) và (II) => \(\left\{{}\begin{matrix}0,05x-0,025y=0,001\\0,1y-0,1x=0,006\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(M\right)\\y=0,16\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyễn Diệu Linh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1