Tính khối lượng kết tủa

bởi Lê Nhật Minh 03/06/2019

Trộn 100ml dd H2SO4 20% ( D=1,14g/ml) với 400g dd BaCl2 5,2%

a. Tính khối lượng kết tủa

b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dd thu được

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}nH2SO4=\dfrac{\left(100.1,14\right).20}{98.100}\approx0,23\left(mol\right)\\nBaCl2=\dfrac{400.5,2}{100.208}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  \(BaCl2+H2SO4->B\text{aS}O4\downarrow+2HCl\)

  0,1mol.......0,1mol.............0,1mol.......0,2mol

  Theo PTHH ta có : \(nBaCl2=\dfrac{0,1}{1}mol< nH2SO4=\dfrac{0,23}{1}mol\)

  => nH2SO4 dư ( tính theo nBaCl2)

  a) Ta có : mBaSO4 = 0,1.233=23,3(g)

  b) Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}C\%H2SO4\left(d\text{ư}\right)=\dfrac{\left(0,23-0,1\right).98}{100.1,14+400-23,3}.100\%\approx2,596\%\\C\%HCl=\dfrac{0,2.36,5}{100.1,14+400-23,3}.100\%\approx1,49\%\end{matrix}\right.\)

  Vậy.......

  bởi tran xuan bach 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan