ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định nồng độ M dd A thu được

Giúp mình nha !!!!!!!! Cảm ơn nhiều<3

Bài 1: Lập PTHH :

a) Kẽm oxit + Axit Nitric

b) Bari hidroxit + Axit Sunfuarơ

c) Đồng (II) Oxit + Axit Nitric

d) Sắt + Axit Sunfuric

e) Nhôm oxit + Axit Clohidric

f) Nhôm + Axit Clohidric

Bài 2:Hòa tan hoàn toàn 18,8g Kali oxit vào nước thì thu được 1,5 lít dung dịch A.

a) Xác định nồng độ M dd A thu được? b)Muốn trung hòa hoàn toàn dung dịch A thì cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,2M c) Tính nồng độ % dd muối Sunfat tạo thành. Bài 3:Dung dịch HCl 0,5M vừa đủ để hòa tan hoàn toàn 14,6 g hỗn hợp kẽm và kẽm oxit. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) a) Viết PTHH. Tính thành phần % về khối lượng của hỗn hợp ban đầu. b) Tính thể tích dd HCL 0.5M đã dùng. Bài 4:Hòa tan một lượng sắt vào 250ml dung dịch H2SO4 vừa đủ để thấy thoát ra 16,8 lít khí H2(đktc) a) Tính mFe đã phản ứng b)Xác định nồng độ M của dd H2SO4 tham gia c)Tính nồng độ % của dd muối sắt thu được ( d=1,1g/ml)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3:Dung dịch HCl 0,5M vừa đủ để hòa tan hoàn toàn 14,6 g hỗn hợp kẽm và kẽm oxit. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) a) Viết PTHH. Tính thành phần % về khối lượng của hỗn hợp ban đầu. b) Tính thể tích dd HCL 0.5M đã dùng.

  Theo đề bài ta có : \(nH2=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  a) Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)Zn+2HCl\rightarrow ZnCl2+H2\uparrow\)

  0,1mol.......0,2mol..........................0,1mol

  (2) \(ZnO+2HCl\rightarrow ZnCl2+H2O\)

  0,1mol.............0,2mol

  Ta có : mZn = 0,1.65 = 6,5 (g) => mZnO = 14,6 - 6,5 = 8,1(g) => nZnO = 0,1 (mol)

  Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}\%mZn=\dfrac{6,5}{14,6}.100\%\approx44,52\%\\\%mZnO=100\%-44,52\%=55,48\%\end{matrix}\right.\)

  b) Ta có : \(nHCl=nHCl_{\left(1\right)}+nHCl_{\left(2\right)}=0,2+0,2=0,4\left(mol\right)\)

  => \(V_{HCl}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8\left(l\right)=800\left(ml\right)\)

  Vậy...............

    bởi Võ Tuyết Anh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1