ON
ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

1.Có 4 lọ mất nhãn,mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau:NaCl,H2SO4, HCl,Na2SO4.Trình bày PPHH để phân biệt 3 dung dịch trên.Viết PTHH minh họa

2.Cho 6,5g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 20%

a.Viết PTPU.Tính thể tích khí hidro thu được sau phản ứng

c.Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1 nè :– Cho mẫu thử vào từng ống nghiệm và đánh số thứ tự .
  – Cho 1 mẩu quỳ tím vào từng mẫu thử rồi quan sát:
  + mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh thì mẫu thử đó là dd Ba(OH)2
  + quỳ tím trong ống nghiệm có màu đỏ thì đó là dd HCl và dd H2SO4 (nhóm I)
  + quỳ tím không đổi màu thì đó là dd NaCl và dd Na2SO4 (nhóm II)
  – Cho vào mỗi mẫu thử nhóm A vài ml dd BaCl2
  + Mẫu thử nào tác dụng với BaCl2 , tạo kết tủa trắng thì đó là dd H2SO4:
  PTHH: H2SO4 + BaCl2 –> BaSO4 + 2HCl
  + Mẫu thử không tác dụng với dd BaCl2 thì đó là dd HCl
  – Cho vào mỗi mẫu thử nhóm B vài ml dd Ba(OH)2
  + Mẫu thử nào tác dụng với Ba(OH)2 , tạo kết tủa trắng thì đó là dd Na2SO4:
  PTHH: Na2SO4 + Ba(OH)2 –> BaSO4 + 2NaOH
  + Mẫu thử không tác dụng với dd Ba(OH)2 thì đó là dd NaCl

  bài 2: nZn= 6,5:65 = 0,1 mol

  Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2

  0,1mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol

  Vkhí H2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit

  b, từ PTPƯ => m H2SO4 ctan = 0,1.98= 9,8 g

  => m dd axit= \(\dfrac{9,8.100}{20}\)=49 g

  bảo toàn khối lượng =>m dd muối = 6,5 + 49 - 0,1.2(mH2)=55,3 g

  m ZnSO4=0,1. 161=16,1 g

  => C% ZnSO4=\(\dfrac{16,1}{55,3}\).100%= 29,114 %

  GOOD LUCK FOR U >.<

    bởi Nguyễn Thị Hà Vy 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1