AMBIENT

Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong a gam hỗn hợp trên

bởi Spider man 17/05/2019

Một hỗn hợp chứa fe, teo, fe2o3. Nếu hòa tan a gam hỗn hợp trên bằng dd HCl dư thì khối lượng h2 thoát ra bằng 1% khối lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam hỗn hợp trên bằng h2 dư thì thu đc khối lượng h2o bằng 21,15% khối lượng hỗn hợp đem đi thí nghiệm. Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong a gam hỗn hợp trên

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giả sử \(a=100\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2}=1\%.100=1\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2}=0,5\left(mol\right)\)

  \(Fe\left(0,5\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\left(0,5\right)\)

  \(FeO+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2O\)

  \(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

  \(\Rightarrow m_{FeO,Fe_2O_3}=100-0,5.56=100-28=72\left(g\right)\)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của FeO, Fe2O3 (a,b > 0 )

  \(\Rightarrow72a+160b=72\left(I\right)\)

  \(FeO\left(a\right)+H_2\rightarrow Fe+H_2O\left(a\right)\)

  \(Fe_2O_3\left(b\right)+3H_2\rightarrow2Fe+3H_2O\left(3b\right)\)

  \(m_{H_2O}=21,15\%.100=21,15\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow a+3b=\dfrac{21,15}{18}=1,175\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow a=0,5;b=0,225\)

  \(\%m_{Fe}=28\%\)

  \(\%m_{FeO}=0,5.72=36\%\)

  \(\%m_{Fe_2O_3}=36\%.\)

  bởi Trần Đạt 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA