ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa của hợp chất vô cơ

Bài 1: Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng( nếu có)

a) S -->SO2-->SO3-->H2SO4-->Na2SO4-->BaSO4

b) SO2--> Na2SO3-->Na2SO4--> NaOH-->Na2SO3

c) CaO--> CaCO3--> CaO--> Ca(OH)2--> CaCO3--> CaSO4

d) Fe--> FeCl3--> Fe(OH)3--> Fe2O3--> Fe2(SO4)3--> FeCl3

e) Fe--> FeCl2--> Fe(NO3)2--> Fe(OH)2--> FeO--> FeSO4

f) Cu--> CuO--> CuCl2--> Cu(OH)2--> Cuo-->Cu--> CuSO4

g) Al2O3--> Al--> AlCl3--> NaCl--> NaOH--> Cu(OH)2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, S + O2 \(\rightarrow\) SO2

  2SO2 + O2 \(\rightarrow\) 2SO3

  SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

  H2SO4 + Na2O \(\rightarrow\) Na2SO4 + H2O

  Na2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\)2NaOH + BaSO4

  b, SO2 + Na2O \(\rightarrow\) Na2SO3

  Na2SO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + SO2 + H2O

  Na2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\)2NaOH + BaSO4

  2NaOH + H2SO3 \(\rightarrow\) Na2SO3 + H2O

  c, CaO + CO2 \(\rightarrow\) CaCO3

  CaCO3 \(\rightarrow\) CaO + CO2

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  CaCO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + CO2 + H2O

  d, 2Fe + 3Cl2 \(\rightarrow\) 2FeCl3

  FeCl3 +3NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)3 + 3NaCl

  2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 +3H2O

  Fe2O3 +3H2SO4\(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 +3H2O

  Fe2(SO4)3 +3BaCl2 \(\rightarrow\)2FeCl3 +3BaSO4

  e, Fe +2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2

  FeCl2 +2AgNO3 \(\rightarrow\) Fe(NO3)2 +2AgCl

  Fe(NO3)2 +2NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)2 +2NaNO3

  Fe(OH)2 \(\rightarrow\) FeO + H2O

  FeO + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2O

  f, 2Cu + O2 \(\rightarrow\) 2CuO

  CuO +2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

  CuCl2 +2NaOH \(\rightarrow\) Cu(OH)2 +2NaCl

  Cu(OH)2 \(\rightarrow\) CuO + H2O

  CuO + CO \(\rightarrow\) Cu + CO2

  Cu + AgSO4 \(\rightarrow\) CuSO4 + Ag

  g,2Al2O3 \(\rightarrow\)4Al + 3O2

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  AlCl3 +3NaOH \(\rightarrow\) Al(OH)3 +3NaCl

  2NaCl + 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + Cl2 + H2

  2NaOH +CuCl2 \(\rightarrow\) Cu(OH)2 +2NaCl

    bởi nguyễn thu giang 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)