ON
ADMICRO
VIDEO

Khí có mùi trứng thối làm mất màu nước Br2 là khí gì?

Cho các chất sau: Cu, MgO, FeS, CuS, NaHCO3, BaSO3, Fe2O3, Zn và ZnO. Hãy cho biết chất nào tham gia phản ứng với HCl tạo ra sản phẩm là:

a) Dung dịch không màu

b) dung dịch có màu vàng nâu

c) Khí có mùi trứng thối làm mất màu nước Br2

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a/ Tạo dd không màu :

  MgO + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2O

  NaHCO3 + HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O + CO2

  BaSO3 + 2HCl \(\rightarrow\) BaCl2 + H2O + SO2

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  ZnO + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2O

  b/ Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  dd vàng nâu là FeCl3

  c/ Khí có mùi trứng thối đó là H2S

  FeS + 2HCl -> FeCl2 + H2S

  CuS + 2HCl -> CuCl2 + H2S


    bởi Phuong phuong 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1