YOMEDIA
UREKA

Bài tập 12.7 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.7 trang 17 SBT Hóa học 9

Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được 0,64 gam kim loại màu đỏ.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.7

a) Các phương trình hoá học :

- CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra kết tủa CaCO3:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO↓+ H2O (1)

- CO khử CuO thành kim loại Cu màu đỏ :

CO + CuO → CO+ Cu (2)

b) Xác định thành phần của hỗn hợp khí :

- Số mol CO2 có trong hỗn hợp được tính theo (1) :

nCO2 = nCaCO= 1/100 = 0,01 mol

- Số mol CO có trong hỗn hợp được tính theo (2) :

nCO = nCu = 0,64 : 64 = 0,01

Thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí được tính theo số mol của mỗi khí. Ta có kết quả: Hỗn hợp khí có 50% thể tích của mỗi khí.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 17 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON