AMBIENT

Bài tập 12.4 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.4 trang 17 SBT Hóa học 9

Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng:

a) Từ các đơn chất có thể điều chế hợp chất hoá học.

b) Từ hợp chất hoá học có thể điều chế các đơn chất.

c) Từ hợp chất hoá học này có thể điều chế hợp chất hoá học khác.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.4

a) Thí dụ, từ hai đơn chất Na và Cl2 có thể điều chế hợp chất NaCl.

b) Từ hợp chất H2O bằng phương pháp điện phân có thể điều chế các đơn chất là H2 và O2.

c) Từ hợp chất bazơ Cu(OH)2 có thể điều chế hợp chất oxit CuO bằng phươnu pháp nhiệt phân. Hoặc từ muối CaCO3 có thể điều chế các oxit CaO, CO2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.4 trang 17 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo bo

  a, Tính thể tích của dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hòa vừa đủ 500ml dung dịch A gồm HCl 2M và H2SO4 1M

  b, Tính thể tích dung dịch B gồm HNO3 1M và HCl 0,5M cần dùng đẻ trung hòa vừa đủ 200ml dung dịch KOH 1M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  cho 12,5g tinh thể CuSO4.5H2O vào 40g dd NaOH 15%. Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  cho dd chứa m gam BaCl2 tác dụng với dd H2SO4 dư tạo thành 4,66 gam kết tủa. tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  1) dẫn 2,24 lít khí CO(đktc) đi qua 1 ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp 3 oxit Al2O3, CuO, Fe3O4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. chia sản phẩm thu được thành 2 phần bằng nhau.

  phần 1: được hòa tan bằng HCl dư thu được 0,67 lít khí H2(đktc)

  phần 2: được nung kỉ trong 400ml NaOH 0,2M để trung hòa NaOH dư phải dùng hết 20ml HCl 1M

  a) viết PTHH xảy ra

  b) tính phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  c) tính thể tích H2SO4 1M để hòa tan hết hỗn hợp oxit trên

  2) cho 5,12(g) hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Fe, Cu ở dạng bột tác dụng vs 150ml dung dịch HCl 2M. Thấy chỉ thoát ra 1,792(lít) H2(đktc). lọc, rửa kết tủa thu được 1,92(g) chất rắn B. hòa tan hết B bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V(l)SO2 (đktc).

  a) viết PTHH

  b) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  c) tính VSO2

  3) hòa tan 50(g) hỗn hợp gồm BaSO3 vad muối Cacbonat của 1 kim loại kiềm tan hết bằng dung dịch HCl dư thì thoát ra 6,72 lít khí(đktc) và thu được dung dịch A. theo H2SO4 dư vào dung dịch A thấy tách ra 46,6(g) kết tủa rắn. xác định CTHH muối Cacbonat của kim loại kiềm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Cho ddNaOh lần lượt tác dụng với 3 chất bột: MgO, Al, Al2O3 đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Cho biết các hiện tượng quan sát được, viết các phản ứng.

  AI GIÚP EM VỚI Ạ :( GẤP LẮM Ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  1.Có 4 lọ mất nhãn,mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau:NaCl,H2SO4, HCl,Na2SO4.Trình bày PPHH để phân biệt 3 dung dịch trên.Viết PTHH minh họa

  2.Cho 6,5g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 20%

  a.Viết PTPU.Tính thể tích khí hidro thu được sau phản ứng

  c.Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 dung dịch mất nhãn sau đây: HCl, Na2SO4, KCl. Viết phương trình minh họa nếu có

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Dẫn 10 l hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 (đktc) sục vào 2 l dd Ca(OH)2 0,02 M ; thu được 1 g kết tủa . Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Cho các chất sau: Cu, MgO, FeS, CuS, NaHCO3, BaSO3, Fe2O3, Zn và ZnO. Hãy cho biết chất nào tham gia phản ứng với HCl tạo ra sản phẩm là:

  a) Dung dịch không màu

  b) dung dịch có màu vàng nâu

  c) Khí có mùi trứng thối làm mất màu nước Br2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  từ các chất \(KClO_3\);FeS;Fe và dung dịnh HCl với các thiết bị và chất xúc tác có đủ

  1 hãy viết phương trình hóa học điều chế 5 chất khí khác nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Giúp mình nha !!!!!!!! Cảm ơn nhiều<3

  Bài 1: Lập PTHH :

  a) Kẽm oxit + Axit Nitric

  b) Bari hidroxit + Axit Sunfuarơ

  c) Đồng (II) Oxit + Axit Nitric

  d) Sắt + Axit Sunfuric

  e) Nhôm oxit + Axit Clohidric

  f) Nhôm + Axit Clohidric

  Bài 2:Hòa tan hoàn toàn 18,8g Kali oxit vào nước thì thu được 1,5 lít dung dịch A.

  a) Xác định nồng độ M dd A thu được? b)Muốn trung hòa hoàn toàn dung dịch A thì cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,2M c) Tính nồng độ % dd muối Sunfat tạo thành. Bài 3:Dung dịch HCl 0,5M vừa đủ để hòa tan hoàn toàn 14,6 g hỗn hợp kẽm và kẽm oxit. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) a) Viết PTHH. Tính thành phần % về khối lượng của hỗn hợp ban đầu. b) Tính thể tích dd HCL 0.5M đã dùng. Bài 4:Hòa tan một lượng sắt vào 250ml dung dịch H2SO4 vừa đủ để thấy thoát ra 16,8 lít khí H2(đktc) a) Tính mFe đã phản ứng b)Xác định nồng độ M của dd H2SO4 tham gia c)Tính nồng độ % của dd muối sắt thu được ( d=1,1g/ml)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Hãy nhận biết 3 dung dịch không màu \(HCl\) , \(H_2SO_4\) loãng và \(Na_2SO_4\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  cho hỗn hợp khí c2h2, co2 ,o2 trình bày cách để thu được oxi tinh khiết từ hỗn hợp thêm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Để đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A phải dùng 0.3 mol oxi thu được 4.48 lit CO2 ở đktc và 5.4g nước. Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23. Tìm công thức phân tử của A ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  cho các chất sau đây : a.C2H5OH;b. CH3COOH; chất nào tác dụng được với Na,NaOH,Mg ,CaO? viết các phương trình hóa học cho phạn ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trộn 100ml dd H2SO4 20% ( D=1,14g/ml) với 400g dd BaCl2 5,2%

  a. Tính khối lượng kết tủa

  b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dd thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Tính nồng độ mol của dd H2SO4 và NaOH dùng trong các thí nghiệm sau:

  a) Trộn 50ml dd H2SO4 với 50ml dd NaOH được dd A. Cho quỳ tím vào A thấy có màu đỏ. Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1 M vào dd B thấy quỳ tím trở lại màu tím

  b) Trộn 50ml dd H2SO4 với 100ml dd NaOH được dd B. Cho quỳ tím vào A thấy có màu xanh. Thêm từ từ 60ml dd HCl 0,1 M vào dd B thấy quỳ tím trở lại màu tím

  @Hoàng Thị Ngọc Anh @Gia Hân Ngô @Như Khương Nguyễn @Hoàng Thảo Linh @Ngô Trọng Phát ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  R là nguyên tố phi kim.Hợp chất của R với hidro có công thức chung là RH4 chứa 25% H.Nguyên tố R là nguyên tố gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA