AMBIENT

Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu ?

bởi Nguyễn Minh Hải 02/06/2019

Dẫn 10 l hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 (đktc) sục vào 2 l dd Ca(OH)2 0,02 M ; thu được 1 g kết tủa . Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CO2 +Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O (1)

  2CO2 +Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2 (2)

  nCaCO3=0,01(mol)

  nCa(OH)2 = 0,04(mol)

  vì nCa(OH)2 > nCaCO3

  => xét 2 trường hợp :

  * TH1 : Ca(OH)2 dư => ko có (2)

  theo (1) : nCO2=nCaCO3=0,01(mol)

  => VCO2 (đktc)= 0,224(l)

  => %VCO2=2,24(%)

  %VN2=97,76(%)

  * TH2 : Ca(OH)2 hết => có (2)

  theo (1) : nCa(OH)2=nCaCO3=0,01(mol)

  => nCa(OH)2 (2) =0,03(mol)

  theo (2) : nCO2=2nCa(OH)2 =0,06(mol)

  => \(\Sigma\)nCO2 (1,2)=0,07(mol)

  => VCO2(ĐKTC) = 1,568(l)

  =>%V CO2=15,68(%)

  %VN2=84,32(%)

  bởi thái thị thảo 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA