ON
ADMICRO
VIDEO

Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu ?

Dẫn 10 l hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 (đktc) sục vào 2 l dd Ca(OH)2 0,02 M ; thu được 1 g kết tủa . Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu ?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • CO2 +Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O (1)

  2CO2 +Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2 (2)

  nCaCO3=0,01(mol)

  nCa(OH)2 = 0,04(mol)

  vì nCa(OH)2 > nCaCO3

  => xét 2 trường hợp :

  * TH1 : Ca(OH)2 dư => ko có (2)

  theo (1) : nCO2=nCaCO3=0,01(mol)

  => VCO2 (đktc)= 0,224(l)

  => %VCO2=2,24(%)

  %VN2=97,76(%)

  * TH2 : Ca(OH)2 hết => có (2)

  theo (1) : nCa(OH)2=nCaCO3=0,01(mol)

  => nCa(OH)2 (2) =0,03(mol)

  theo (2) : nCO2=2nCa(OH)2 =0,06(mol)

  => \(\Sigma\)nCO2 (1,2)=0,07(mol)

  => VCO2(ĐKTC) = 1,568(l)

  =>%V CO2=15,68(%)

  %VN2=84,32(%)

    bởi thái thị thảo 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1