Viết PTHH hoàn thành chuỗi chuyển hóa

bởi Lê Nhật Minh 11/06/2019

Viết PTHH hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:

\(a.Na\underrightarrow{\left(1\right)}NaOH\underrightarrow{\left(2\right)}Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}Al_2O_3\underrightarrow{\left(4\right)}Al\underrightarrow{\left(5\right)}Al_2\left(SO_4\right)_3\underrightarrow{\left(6\right)}BaSO_4\)

Câu trả lời (1)

 • (1) 2Na+2H2O->2NaOH+H2

  (2) 3NaOH+AlCl3->Al(OH)3+3NaCl

  (3) 2Al(OH)3->Al2O3+3H2O

  (4) 2Al2O3-điện phân nóng chảy->4Al+3O2

  (5) 2Al+3H2SO4->Al2(SO4)3+3H2

  (6) Al2(SO4)3+3BaCl2->3BaSO4+2AlCl3

  bởi Nguyễn Trần Trúc Viên 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan