YOMEDIA
NONE

Xác định thành phần % của 2 kim loại Al và Mg

Bài 1: Đốt cháy 1,6g Cacbon và Lưu huỳnh cần dùng 1,68l khí O2. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 2: Đốt cháy hỗn hợp Nhôm và Magie cần dùng 33,6l khí O2(đktc). Trong đó khối lượng Nhôm là 2,7g. Xác định thành phần % của 2 kim loại Al và Mg

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Bài 2:

  \(n_{O_2}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{33,6}{22,4}=1,5mol\)

  \(n_{Al}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,7}{27}=0,1mol\)

  4Al+3O2\(\rightarrow\)2Al2O3

  \(n_{O_2\left(pu\right)}=\dfrac{3}{4}n_{Al}=\dfrac{3}{4}.0,1=0,075mol\)

  2Mg+O2\(\rightarrow\)2MgO

  \(n_{Mg}=2n_{O_2}=2\left(1,5-0,075\right)=2,85mol\)

  mMg=2,85.24=68,4 gam

  mhh=2,7+68,4=71,1 gam

  %Al=\(\dfrac{2,7.100}{71,1}\approx3,8\%\)

  %Mg=100%-3,8%=96,2%

    bởi phượng Xèo 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON