YOMEDIA
NONE

Tính khối lượng Cu thu được

1,Cho 5,6g Fe phản ứng với 50g dd HCL 20 %thu được dung dịch A và khí B, dẫn hết khí B qua 4 g CuO nung nóng a, Viết PTHH b, Tính nồng độ phần trăm các chất có trong A c, Tính khối lượng Cu thu được 2, Cho 3,24 g Al vào 300g dd HCL 7,3 % thu được dd có m gam HCL dư.Sau p/ứ thu được m gam muối nhôm clorua và V lít khí hidro thoát ra ở đktc a, Tính V=? b, KL dư của chất tham gia phản ứng còn dư c, M1=? (2 cách)
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • 1.

  a) \(Fe+2HCl-->FeCl_2+H_2\) (1)

  \(H_2+CuO-->Cu+H_2O\) (2)

  b) \(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{HCl}=\dfrac{50.20}{100}=10\left(g\right)\) =>\(n_{HCl}=\dfrac{10}{36,5}=0,3\left(mol\right)\)

  Theo (1)

  \(n_{HCl}=2n_{Fe}=0,1.2=0,2\left(mol\right)< 0,3\)

  =>Fe ht

  Vậy dd A chứa HCl và \(FeCl_2\)

  Theo \(\left(1\right)\) : \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

  => \(m_{H_2}=0,1.2=0,2\left(mol\right)\)

  =>\(m_{d^2sau}=5,6+50-0,2=55,4\left(g\right)\)

  =>\(n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\) =>\(m_{FeCl_2}=0,1.127=12,7\left(g\right)\)

  =>\(C\%_{FeCl_2}=\dfrac{12,7}{55,4}.100=22,93\%\) =>C%HCl=100-22,93=77,07%

    bởi Phuong Tranng 22/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON