YOMEDIA
NONE

Tính thể tích CO2

Dùng một lượng CO dư khử 32g Fe2O3 thu được 17,92g Fe.

a, Tính hiệu suất phản ứng

b, Tính thể tích CO2 (đkc) biết phản ứng xảy ra theo phương trình sau:

CO + Fe2O3 ---to---> Fe + CO2

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a)

  \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{32}{160}=0,2\left(mol\right)\)

  nFe \(=\dfrac{17,92}{56}=0,32\left(mol\right)\)

  PT

  Fe2O3 + 3CO ---to---> 2Fe + 3CO2

  0,2...........................................0,4 (mol)

  => H = \(\dfrac{0,32}{0,4}.100\%=80\%\)

  b) VCO2 = \(\dfrac{22,4.0,32.3}{2}=10,752\left(l\right)\)

    bởi Tuấn Zipp 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON