YOMEDIA
NONE

Tính khối lượng kim loại thu được sau PƯ

Bài 20: Hòa tan 14,4g một oxit sắt tron dd HCl dư thu đc 25,4g muối. Xác định oxit sắt đó
Bài 21 cho 11,2g kim loại M có hóa trị 3 tác dụng hết vs dd HCl thu được 4,48l khí hidro (đktc). Xác định M
Bài 22: Cho 1 miếng Zn nặng 13g vào 67,5g dd CuCl2 60%
a) Viết PTHH. Tính klg kim loại thu được sau PƯ
b) tính nồng độ % klg các chất thu đc trong dd sau PƯ
Bài 23: Hòa tan 4g hỗn hợp gồm Mg và Fe trong dd HCl dư, thu đc 2,24l khí H2 (đktc). Tính % klg mỗi kim loại trong hỗn hợp
Giúp dùm xíu ạ >_<

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Đây là 4 bài chứ 3 bài gì

  Bài 20:

  Đặt CTDC của oxit sắt cần tìm là \(Fe_xO_y\)

  Khi Hòa tan 14,4g một oxit sắt trong dung dịch HCl dư thì:

  PTHH: \(Fe_xO_y+2yHCl\rightarrow xFeCl_{\dfrac{2y}{x}}+yH_2O\)

  \(n_{FeCl_{\dfrac{2y}{x}}}=\dfrac{25,4}{56+35,5.\dfrac{2y}{x}}\left(mol\right)\)

  \(n_{Fe_xO_y}=\dfrac{14,2}{56x+16y}\left(mol\right)\)

  \(TheoPTHH:n_{Fe_xO_y}.x=n_{FeCl_{\dfrac{2y}{x}}}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{14,4x}{56x+16y}=\dfrac{25,4}{56+\dfrac{71y}{x}}\)

  \(\Leftrightarrow616x=616y\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}\)

  \(\Rightarrow CTHH:FeO\)

  Bài 21: Đề sai rồi nhé! Kim loại này không thể có hóa trị III. (Ra Fe đó)

  Bài 22: Câu b phải là nồng độ phần trăm thôi,không có nồng độ % klg đâu :>

  \(Zn\left(0,2\right)+CuCl_2\rightarrow ZnCl_2+Cu\left(0,2\right)\)

  \(n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\)

  \(m_{CuCl_2}=\dfrac{67,5.60}{100}=40,5\left(g\right)\)\(\Rightarrow n_{CuCl_2}=0,3\left(mol\right)\)

  So sánh: \(\dfrac{n_{Zn}}{1}=0,2< \dfrac{n_{CuCl_2}}{1}=0,3\)

  => CuCl2 dư sau phản ứng, chon nZn để tính.

  Theo PTHH: \(n_{Cu}=0,2\left(mol\right)\)\(\Rightarrow m_{Cu}=0,2.64=12,8\left(g\right)\)

  Dung dịch sau pứ: \(\left\{{}\begin{matrix}ZnCl_2:0,2\left(mol\right)\\CuCl_2\left(dư\right):0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(m_{ddsau}=13+67,5-12,8=67,7\left(g\right)\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{0,2.136.100}{67,7}=40,18\%\\C\%_{CuCl_2}\left(dư\right)=\dfrac{0,1.135.100}{67,7}=19,94\%\end{matrix}\right.\)

  Bài 23:

  Gọi a, b lần lượt là số mol của Mg và Fe có trong hỗn hợp

  \(\Rightarrow24a+56b=4\left(I\right)\)

  \(Mg\left(a\right)+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\left(a\right)\)

  \(Fe\left(b\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\left(b\right)\)

  \(n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+b=0,1\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\\b=0,05\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,05.24.100}{4}=30\%\\\%m_{Fe}=100\%-30\%=70\%\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyen Khang 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON