YOMEDIA
NONE

Tính thành phần % về thể tích của hỗn hợp đầu

Đốt cháy một hỗn hợp gồm H2 và cacbon oxit có khối lượng là 13.6 gam. Cần dùng hết 17,97 lít khí O2(đktc)

a)Viết PTHH

b) Tính khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp đầu

c) Tính thành phần % về thể tích của hỗn hợp đầu

MIK CẦN GẤP CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI !!!!!!

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • nO2 = 0,8 mol

  Gọi x,y lần lượt là số mol của H2 và CO ( x,y > 0 )

  2H2 + O2 ---to---> 2H2O

  x.......0,5x..................x

  2CO + O2 ---to--> 2CO2

  y..........0,5y............y

  Ta có hệ

  \(\left\{{}\begin{matrix}2x+28y=13,6\\0,5x+0,5y=0,8\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=1,2\\y=0,4\end{matrix}\right.\)

  ⇒ mH2 = 1,2.2 = 2,4 (g)

  ⇒ mCO = 0,4.28 = 11,2 (g)

  ⇒ Vhỗn hợp = ( 1,2 + 0,4 ).22,4 = 35,84 (l)

  ⇒ %H2 = \(\dfrac{1,2.22,4.100\%}{35,84}\) = 75%

  ⇒ %CO = \(\dfrac{0,4.22,4.100\%}{35,84}\) = 25%

    bởi Nguyễn Trọng 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON