Tinh C% dd H2SO4 đặc biết lượng axit tác dụng với kim loại chỉ bằng 25% so với lượng H2SO4 trong dd

bởi Hong Van 08/11/2018

cho 1,84 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 40 gam H2So4 đặc nóng dư thu được khí SO2 . Dẫn toàn bộ khí SO2 vào dung dịch Brom dư được dung dịch A . Cho toàn bộ dung dịch BaCl2 dư được 8,155 gam kết tủa

a; Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

b; Tinh C% dd H2SO4 đặc biết lượng axit tác dụng với kim loại chỉ bằng 25% so với lượng H2SO4 trong dd

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan