Tính m kim loại tạo thành sau pứ và nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng

bởi Bin Nguyễn 08/11/2018

1.Hai lá kẽm có m như nhau.Cho lá kẽm thứ nhất vào dd đồng II nitrat.Cho lá kẽm thứ hai vào dd chì II nitrat.Sau cùng 1 thời gian pứ thấy khối lượng lá kẽm thư nhất giảm 0,05g.Khối lượng lá kẽm thứ hai tăng hay giảm?Biết rằng trong 2 pứ trên,khối lượng kẽm bị hòa tan bằng nhau

2.Cho 3,92g bột sắt vào 200ml dd CuSO4 15% có m riêng là 1,12g/ml.Tính m kim loại tạo thành sau pứ và nồng độ mol của các chất trong dd sau pứ(thể tích dd sau pứ thay đổi k đáng kể) (Azue)

Câu trả lời (1)

 • Bai1 :

  Vif Hai lá kẽm có m như nhau <=> mZn(1) = mZn(2)

  khối lượng 2 lá kẽm bị hòa tan bằng nhau.

  maf kẽm thư nhất giảm 0,05g => mZn(2) giảm 0,05 (g)

  Bai 2 :

  Theo de bai ta co :

  mddCuSO4 = 1,12.200 = 224(g)

  => nCuSO4 = \(\dfrac{224.15}{100.160}=0,21\left(mol\right)\)

  nFe = \(\dfrac{3,92}{56}=0,07\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(Fe+CuSO4->FeSO4+Cu\)

  0,07mol...0,07mol......0,07mol

  Theo PTHH ta co : \(nFe=\dfrac{0,07}{1}mol< nCuSO4=\dfrac{0,21}{1}mol=>nCuSO4\left(du\right)\) ( tinh theo nFe)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}CM_{FeSO4}=\dfrac{0,07}{0,2}=0,35\left(M\right)\\CM_{CuSO4\left(du\right)}=\dfrac{0,21-0,07}{0,2}=0,7\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn Đàn 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan