Tính số mol Axit dư

bởi Nguyễn Tiểu Ly 10/11/2018

Cho 3,36g kim loại X hóa trị(II) vào 250ml dung dịch H2SO4 loãng 0,3M, X tan hết và có 1,344 lít khí thoát ra ở đktc.

A) Tính số mol Axit dư

B) Xác định tên kim loại X

C) Cũng lượng kim loại X như trên, cho tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được chất khí có mùi xốc. Tính V t khí thoát ra ở đktc . Giúp em vs ạ!!!!

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06\left(mol\right)\) \(n_{H_2SO_4}=0,3.0,25=0,075\left(mol\right)\)

  \(X+H_2SO_{4\left(l\right)}\rightarrow XSO_4+H_2\uparrow\)

  0,06 0,06 0,06 0,06 (mol)

  dư:0 0,015 0 0 (mol)

  b/

  m\(M_X=\dfrac{3,36}{0,06}=56\left(g\right)\)

  \(\rightarrow Fe\)

  c/

  \(2Fe+6H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

  0,06 0,09 (mol)

  V\(_{SO_2}=0,09.22,4=2,016\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Bảo 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan