Tính % về khối lượng mỗi KL Mg, Al có trong hỗn hợp ban đầu?

bởi Phan Thị Trinh 09/11/2018

bài 1: cho 7,8g hỗn hợp 2 Kim loại Mg, Al tác dụng với dd H2SO4 loãng dư khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng dd tăng them 7g. tính % về khối lượng mỗi KL có trong hỗn hợp ban đầu?

Câu trả lời (4)

 • khối lượng kim loại là 7,8 nhưng khối lượng tăng là 7 vậy 0,8 gam giảm đi là mH2 thoát ra

  nH2 = 0,8/2 = 0,4 mol

  gọi x, y lần lượt là nMg , nAl

  ta có hệ phương trình

  24x + 27y = 7,8

  x + 1,5y = 0,4

  ⇒ x = 0,1

  y = 0,2

  %mMg = 0,1.24/7,8 = 30,77%

  %mAl = 100% - 30,77% = 69,23%

  bởi Holmes Hoàng 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 (1)
  Al + 3HCl  AlCl3 + 3232H2 (2)

  Đặt nMg=a

  nAl=b
  Ta có

  24a+27b=7.8 g (3) 

   0,8g mất đi là do H2 bay hơi nH2=0,82=0,4(mol)⇒nH2=0,82=0,4(mol)
   a+3/2b=0.4 (4)

  Giải hệ 3 và 4 ta có:

  a=0,1;b=0,2

  Theo PTHH 1 và 2 ta có;

  nHCl(1)=2nMg=0,2(mol)

  nHCl(2)=3nAl=0,6(mol)

  nHCl=0,2+0,6=0,8(mol)

  bởi Eath Hour 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • m khí= 7,8 - 7 = 0,8 (g) 

  -> n H2=0,4

  Có2 pt: 27x + 24 y = 7,8

            3x + 2y = 0,8 ( bao toan e)

   

  bởi Bắp Ngô 09/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan