AMBIENT

Tính khối lượng axit đã phản ứng và al,fe trong hỗn hợp ban đầu?

bởi Nguyễn Thị Thanh 10/11/2018

1. cho 25.5 gam hỗn hợp al,fe,zn tác dụng vừa đủ 150 ml dung dịch h2so4 aM thu dược Vlit h2 đktc và 68.7gam hỗn hợp muối .tính a và V ?

2. cho 11g hỗn hợp al,fe tác dụng vừa đủ dd h2so4 thu 8.96l h2 đktc. tính khối lượng axit đã phản ứng và al,fe trong hỗn hợp ban đầu?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1). gọi MSO4 là công thức chung của muối sunfat

  trong đó M là kim loại tham gia pư

  theo đề bài: \(m_{MSO_4}=68,7g\)\(m_M+m_{SO_4}=68,7\rightarrow m_{SO_4}=68,7-m_M=43,2g\)

  \(n_{SO_4}=0,45mol\)

  \(n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=n_{SO_4}=0,45\)mol

  \(\rightarrow a=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,45}{0,15}=3M\)

  \(V=n.22,4=0,45.22,4=10,08l\)

  2). Gọi x, y là mol Al và Fe pư

  2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

  x \(\dfrac{3}{2}\)x \(\dfrac{3}{2}\)x

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  y y y

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=11\\\dfrac{3}{2}x+y=\dfrac{8,96}{22,4}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Al}=5,4g;m_{Fe}=5,6g;\)

  \(n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,4mol\Rightarrow m_{H_2SO_4}=39,2g\)

  bởi Nguyen Thaonguyen 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>