Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X

bởi Nguyễn Minh Hải 08/11/2018

nguyên tử của nguyên tố x có tổng cộng số hạt p, n và e bằng 34, tổng số hạt notron nhiều hơn tổng số hạt proton là 1 hạt. xác định z a và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}p+n+e=34\\-p+n=1\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2p+n=43\\-p+n=1\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=14\\n=15\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) e = 14

  \(\Rightarrow\) X là Nitơ (N)

  bởi Dương Phan Hưng 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan