Cách tính nhanh số hiệu nguyên tử của nguyên tố?

bởi Goc pho 08/11/2018

Cho mình hỏi cách tính nhanh số hiệu nguyên tử của nguyên tố khi biết số phân lớp và phân lớp ngoài cùng đi ạ?

Câu trả lời (1)

 • Để tính nhanh thì cô sẽ dựa vào các nguyên tố khí hiếm.

  10Ne : 1s2 2s22p6

  18Ar : 1s2 2s22p6 3s23p6

  Những nguyên tố có cấu hình là 1s2 2s22p6 3sx3py viết gọn [Ne] 3sx3py thì số hiệu nguyên tử = 10+x+y.

  Những nguyên tố có cấu hình là 1s2 2s22p6 3s23p6 3dx4sy viết gọn [Ar] 3dx4sy thì số hiệu nguyên tử = 18+x+y.

  Muốn tính nhanh hay viết cấu hình e nhanh thì phải nhớ được Z và cấu hình của khí hiếm có cấu hình e gần với nguyên tố đó nhất. (khí hiếm ở trước nguyên tố đó 1 chu kì)

  bởi Nguyen Thuy 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan