Xác định công thức của MX3

bởi Mai Hoa 08/11/2018

phân tử MX3 có tổng số hạt bằng 196,trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt . số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong X là 8 hạt .xác định công thức của MX3

Câu trả lời (1)

 • \(M\left(n_1,p_1,e_1\right);X\left(n_2,p_2,e_2\right)\)

  Tổng hạt trong MX3 là 196

  \(\Rightarrow2p_1+6p_2+n_1+3n_2=196\left(1\right)\)

  Trong MX3, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt

  \(\Rightarrow2p_1+6p_2-\left(n_1+3n_2\right)=60\left(2\right)\)

  \(\left(1\right)+\left(2\right)\Rightarrow4p_1+12p_2=256\left(3\right)\)

  Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8 hạt

  \(\Rightarrow-2p_1+2p_2=8\left(4\right)\)

  Từ (3) và (4) ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}4p_1+12p_2=256\\-2p_1+2p_2=8\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p_1=13\left(Al\right)\\p_2=17\left(Cl\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy công thức MX3 cần tìm là AlCl3

  bởi Nguyễn Nữ Quỳnh Như 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan