Viết cấu hình của X, Y và ion X3+, Y2+, Y3+

bởi Nguyễn Thị Lưu 08/11/2018

Có 2 kim loại X và Y , tổng số hạt trong cả 2 nguyên tử là 122 hạt. Nguyên tử Y có số notron nhiều hơn trong X là 16 hạt, số proton trong X=1/2 số proton trong Y. Số khối của X bé hơn Y là 29

a) Xác định X, Y

b) Viết cấu hình của X, Y và ion X3+, Y2+, Y3+

Câu trả lời (1)

 • 2PX+NX+2PY+NY=122(1)

  NY-NX=16(2)

  PY=2PX(3)

  PY+NY-(PX-NX)=29(4)

  -Thế (2,3) vào (4): 2PX+16+NX-PX-NX=29\(\rightarrow\)PX=29-16=13(Al)

  \(\rightarrow\)PY=2PX=26(Fe)

  X=Al: 1s22s22p63s23p1

  X3+:1s22s22p6

  Y=Fe: 1s22s22p63s23p64s23d6

  Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6

  Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

  bởi Trịnh thị mai nhi 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan