Nồng độ mol của muối trong dd Y là bao nhiêu?

bởi hồng trang 08/11/2018

Trong 1 loại nguyên tử của X có tổng số các hạt cơ bản là 58.Cho m gam X vào 0,2 lít dd HCl nồng độ 1M thu được 6,72 lít khí(đktc)và 0,2 lít dd Y

Cho:số hiệu nguyên tử(Z)và nguyên tử khối trung bình(M)của các nguyên tố như sau:

Nguyên tố Na Mg Al S Cl K Ca Fe
Z 11 12 13 16 17 19 20 26
M 23 24 27 32 35,5 39 40 56

Nồng độ mol của muối trong dd Y là:

A.1M

B.3M

C.1,5M

D.0,75M

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(\dfrac{\sum hat}{3,2222}\le p\le\dfrac{\sum hat}{3}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{58}{3,2222}\le p\le\dfrac{58}{3}\)

  \(\Rightarrow p=19\left(K\right)\)

  nHCl = 0,2 . 1 = 0,2 (mol)

  \(2K+2HCl\left(0,2\right)\rightarrow2KCl\left(0,2\right)+H_2\left(0,1\right)\)

  Khí thu được là H2: nH2 = 0,3(mol) > 0,1 (mol)

  => HCl tác dụng hết, K tác dụng tiếp với nước có trong dung dịch

  \(2K\left(0,4\right)+2H_2O\rightarrow2KOH\left(0,4\right)+H_2\left(0,2\right)\)

  Dung dịch Y gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}KCl:0,2\left(mol\right)\\KOH:0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow C_{M_{KCl}}=\dfrac{0,2}{0,2}=1\left(M\right)\)

  Chọn A

  bởi Huỳnh Từ Tài 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan