AMBIENT

Tính p,n,e của A biết tổng số hạt là 48, số hạt mang điện gấp đôi không mang điện?

bởi thu phương 26/04/2019

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt là 48, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.

a. Tính số p,n,e của nguyên tử A. Xác định nguyên tố A.

b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố A trong phân tử hợp chất tạo bởi 1A và 2O.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo gt, ta có: p + n + e = 48 (hạt) (1)

  và: p + e = 2n \(\rightarrow\) n = \(\dfrac{p+e}{2}\) (2)

  Thế (2) vào (1):

  p + e + \(\dfrac{p+e}{2}\) = 48

  hay: 2p + \(\dfrac{2p}{2}\) =48

  \(\leftrightarrow\) 2p + p = 3p = 48

  \(\rightarrow\) p = \(\dfrac{48}{3}=16\)

  \(\rightarrow\) e = p = 16

  \(\rightarrow\) n = 48 - 16 . 2 = 16

  \(\rightarrow\) Nguyên tố A là lưu huỳnh (S)

  b) Phân tử hợp chất tạo bởi 1A và 2O là SO2

  \(\rightarrow\)%mA =%mS = \(\dfrac{1.32}{32+16.2}.100\%=50\%\)

  bởi Hoàng Công 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>