ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 113 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 113 sách GK Hóa lớp 10

Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

A. HCl           

B. H2SO4          

C. HNO3         

D. HF

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thủy ngân vì HF có khả năng phản ứng với thành phần chính của thủy tinh là SiO2 làm mòn thủy tinh gây nguy hiểm.

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 113 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1