YOMEDIA

Bài tập 25.1 trang 58 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.1 trang 58 SBT Hóa học 10

Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự: F, O, N, Cl. Phân tử có liên kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây ?

A. F2O    

B. Cl2O

C. ClF    

D. NCl3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.1

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.1 trang 58 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA