AMBIENT

Bài tập 25.14 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.14 trang 60 SBT Hóa học 10

Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh. Trong dung dịch nước, brom khử Cl2 đến HCl và nó bị clo oxi hoá đến HBrO3. Hãy lập PTHH của phản ứng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.14

5Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.14 trang 60 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>