YOMEDIA

Bài tập 25.16 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.16 trang 60 SBT Hóa học 10

Muối MgCl2 bị lẫn một ít muối MgBr2. Tìm cách loại bỏ tạp chất để được muối MgCl2 tinh khiết

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.16

Hoà muối vào nước rồi sục khí Cldư vào :

Cl2 + MgBr2 → MgCl2 + Br2

Cô cạn dung dịch brom bay hơi hết, thu được MgCl2 tính khiết

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.16 trang 60 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA