YOMEDIA

Bài tập 25.11 trang 59 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.11 trang 59 SBT Hóa học 10

Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 200 ml dung dịch đó tác dụng hết với khí Cl2 thi giải phóng 76,2 gam H2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.11

nI2 = 76,2/254 = 0,3 mol

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

nKI = 2nI2 = 2.0,3 = 0,6 mol

C= 0,6/0,2 = 3 (mol/l)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.11 trang 59 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA