ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 113 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 113 sách GK Hóa lớp 10

So sánh tính chất oxi hóa của các đơn chất F2, Cl2, Br2, I2. Dẫn ra những phương trình hóa học của phản ứng nếu có.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Tính oxi hóa giảm dần từ F2 đến I2.

Flo là phi kim mạnh nhất, oxi hóa được tất cả các kim loại kể cả vàng và platin. Clo, Br và Iot tác dụng được với một số kim loại.

Phản ứng với hiđro.

H2 + F→ 2HF

H2 + Cl2 → 2HCl

H2 + Br 2HBr

H2 + I 2HI

Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi muối của chúng:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

Tính khử của axit tăng theo chiều: HF < HCl < HBr < HI.

Chỉ có thể oxi hóa F- bằng dòng điện. Còn ion Cl-, Br-, I- đều có thể bị oxi hóa khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh.

HF hoàn toàn không thể hiện tính khử, HCl chỉ thể hiện tính khử khi tác dụng với những chất oxi hóa mạnh, còn HBr và nhất là HI có tính khử mạnh. Axit sunfuric đặc bị HBr khử đến SO2 và bị HI khử đến H2S:

\(\begin{array}{l}
8H\mathop I\limits^{ - 1}  + {H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \to 4\mathop {{I_2}}\limits^0  + {H_2}\mathop S\limits^{ - 2}  + 4{H_2}O\\
2HBr + {H_2}S{O_{4\;d}} \to \mathop {B{r_2}}\limits^0  + S\mathop {{O_2}}\limits^{ + 4}  + 2{H_2}O
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 113 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1