YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 25 Hóa học 10 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Flo - Brom - Iot Flo - Brom - Iot giúp các em học sinh biết tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều chế flo, brom, iot và một vài hợp chất của chúng. Tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hóa mạnh. Sự giống và khác nhau về tính chất của flo, brom, iot với clo. Flo có tính oxi hóa mạnh nhất. Nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot. Nguyên nhân tính axit, tính khử tăng theo chiều: HF < HCl < HBr < HI

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON