AMBIENT

Bài tập 25.10 trang 59 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.10 trang 59 SBT Hóa học 10

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.10

nCl2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Cl2 + KBr → KCl + Br2 (1)

Theo (1): nKBr = 2nCl2 = 2.0,2 = 0,4 mol

mKBr = 119.0,4 = 47,6g

mddKBr = 88,81.1,34 = 119g

C% = 47,6/119 x 100% = 40%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.10 trang 59 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>