AMBIENT

Bài tập 25.13 trang 59 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.13 trang 59 SBT Hóa học 10

Cho khí clo đi qua dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng. Tiếp tục cho khí clo đi qua thì màu vàng lại biến mất. Lấy vài giọt dung dịch sau thí nghiệm nhỏ lên giấy quỳ tím, thấy giấy quỳ hoá đỏ.

Hãy giải thích hiện tượng và viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.13

Clo đẩy brom ra khỏi muối :

Cl+ 2NaBr → NaCl + Br2

Brom tan vào nước tạo ra dung dịch màu vàng.

Tiếp tục cho clo đi vào thì nó oxi hoá brom :

5Cl2 + Br2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

Các axit tạo thành không màu, dung dịch của chúng là quỳ tím hoá đỏ.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.13 trang 59 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>