Bài tập 7 trang 114 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 114 sách GK Hóa lớp 10

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Số mol khí HBr là:

nHBr =  = 15,625 mol

Khối lượng HBr là:

→ mHBr  = 15,625 x 81 = 1265,625 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhidric thu được là:

C%HBr =  = 55,86%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 114 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ