YOMEDIA

Bài tập 25.15 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.15 trang 60 SBT Hóa học 10

Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dung dịch) mạnh hơn HCl. Hãy lập PTHH của các phản ứng trong 2 trường hợp sau :

a) HBr khử H2SO4 đến SO2

b) Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hoá bởi O2 của không khí.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.15

a) 2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O

b) 4HBr + O→ 2Br2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.15 trang 60 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>