ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 113 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 113 sách GK Hóa lớp 10

Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?

A. Màu đỏ.

B. Màu xanh.

C. Không đổi màu.

D. Không xác định được.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH xảy ra phản ứng:

NaOH + HBr → NaBr + H2O

Số mol của NaOH là: 

\({n_{NaOH}} = \frac{{{m_{NaOH}}}}{M} = \frac{1}{{23 + 16 + 1}} = 0,{025^{mol}}\)

Số mol HBr là:

\({n_{HBr}} = \frac{{{m_{HBr}}}}{M} = \frac{1}{{1 + 81}} = \frac{1}{{81}}\)

Dựa vào tỉ lệ số mol mỗi chất chia cho hệ số phản ứng ta có:

nNaOH > nHBr

Vậy dung dịch NaOH dư

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh

⇒ Chọn B.

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 113 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1