YOMEDIA

Bài tập 25.2 trang 58 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.2 trang 58 SBT Hóa học 10

Chất chỉ có tính oxi hoá là

A. F2    

B. Cl2

C. Br2    

D. cả 3 chất F2, Cl2, Br2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.2

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.2 trang 58 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA