ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 114 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 114 sách GK Hóa lớp 10

Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Khối lượng HF là:

mHF = (40.2,5) : 100 = 1kg

Phương trình phản ứng hóa học:

CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF

78kg                               40kg

X kg                                1 kg

Khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế với hiệu suất 80% là:

 mCaF2 cần dùng: (1,95.100) : 80 = 2,4375 kg

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 114 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1