YOMEDIA

Bài tập 25.3 trang 58 SBT Hóa học 10

Bài tập 25.3 trang 58 SBT Hóa học 10

Có 4 chất bột màu trắng: bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4. 2H2O) và bột đá vôi (CaCO3)

Chỉ dùng một chất nào trong các chất cho dưới đây là có thể nhận biết ngay được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl    

B. Dung dịch H2SO4

C. Dung dịch Br2    

D. Dung dịch I2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.3

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.3 trang 58 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA